Miksi doula synnytykseen?

Päivitetty: 29. lokak. 2018

Doula on synnytystukihenkilö, joka on äidin, ja synnytykseen mahdollisesti mukaan tulevan tukihenkilön, henkisenä ja fyysisenä tukena läpi synnytyksen. Nimitys tulee kreikankielestä ja tarkoittaa "palvelijatarta".


Kautta aikojen synnyttäjällä on ollut tukenaan muita jäseniä hänen perheestään tai yhteisöstään. Jo antiikin Kreikassa naisilla oli "doula" tukena synnytyksissään, 1960-luvulla nimitys vakiintui Yhdysvalloissa ja doulan käyttö synnytyksissä yleistyi vähitellen ympäri maailmaa.


Suomen Doulat ry:n mukaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä on ollut suomalaisissa synnytyksissä mukana 90-luvulta ja vuonna 2010 aloittivat maassamme ensimmäiset ammattidoulat.


Mitä doula tekee?

Doula on synnyttäjän tukena ennen synnytystä, sen aikana kuin sen jälkeenkin. Kätilö vastaa synnytyksen hoitamisesta, ja doula voi huolehtia synnyttäjän muista tarpeista auttaen ja ollen läsnä tarjoten tietoa ja niin henkistä kuin fyysistä tukea synnyttäjälle ja tämän tukihenkilölle.


Doula voi synnytysrauhaa tukevan ja turvaa tuovan läsnäolonsa lisäksi ohjata muun muassa erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä ja neuvoa synnytyksen eri vaiheissa kokeiltavia asentoja. Ennen synnytystä doulan kanssa voi harjoitella rentoutumista ja doula voi neuvoa erilaisia rentoutuskeinoja - niin mielikuvaharjoittelua, kosketusta, vettä, lämpöä kuin viileää hyödyntämällä.


Doula voi myös kertoa miten synnytyksen luonnollista etenemistä voidaan pyrkiä tukemaan niin kotona kuin sairaalassa ja millaisia apuvälineitä synnytyksessä voitaisiin tarvittaessa kokeilla sen eri vaiheissa.


Doulana en anna lääketieteellisiä neuvoja tai suorita lääketieteellisiä tutkimuksia. Erilaisia lääkkeetömiä selviytymiskeinoja voimme kokeilla yhdessä ja ohjaan tukihenkilöäsi tai kumppaniasi auttamaan eri keinojen kokeilemisessa tilanteen mukaan.


Doula voi tehdä akupisteiden painantaa ja opettaa sitä myös tukihenkilölle
Miksi doula?

Äidin saama kannustus,oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki auttaa tutkitusti monin tavoin sekä synnyttäessä että äitiyden ensimetreillä vauvan saavuttua maailmaan. Lääkärit, neonatologi John H. Kennel ja pediatri Marshall Klaus, ovat tehneet uraauurtavaa tutkimustyötä siitä, että synnytyskumppanin läsnäolosta on monia erilaisia hyötyjä synnyttäjälle ja vauvalle sekä kiintymyssuhteen muodostumiselle.

Mitä turvallisemmaksi ja rennommaksi äiti kokee synnytyksessä olonsa, sitä paremmin keho tuottaa synnytyksen, ja imetyksen, suotuisan käynnistymisen ja etenemisen kannalta hyödyllisiä hormoneita kuten oksitosiinia ja endorfiineja. Nämä hormonit ovat luonnon omia kivunlievittäjiä ja tärkeässä roolissa lääkkeettömässä kivunlievityksessä ja synnytyksen edistymisessä. ​Synnytyksen kululla on kauaskantoiset vaikutukset ja suuri merkitys muun muassa äidin ja lapsen vuorovaikutussuhteen sekä imetyksen kannalta.


Doulana kuuntelen perheen toiveita herkällä korvalla ja suojelemme synnyttäjän synnytysrauhaa koko sydämelläni. Tarvittaessa annan tilaa, mutta tärkeimpänä - olen synnyttäjän vierellä koko synnytyksen ajan, aina, kun hän tukea tarvitsee. Kätilöopiskelijana ymmärrän myös kätilön roolia ja sairaalan toimintatapoja, mutta kätilö vastaa aina synnytyksestä. Doulana tehtävänäni on olla jatkuvana henkisenä ja fyysisenä tukenasi.


Tapaan asiakkaitani mieluiten muutaman kerran ennen synnytystä tutustuaksemme mahdollisimman hyvin. Näin olemme ennalta tuttuja ja ymmärrän asiakkaani toiveita parhaalla mahdollisella tavalla.


Imetysohjauksen osalta tuen ja ohjaan imetyksessä missä tahansa tilanteessa; ensimetreillä tai missä tahansa pulmatilanteessa. Luottamus ja luottamuksellisuus on läsnä kaikessa toiminnassani niin doulaus- kuin imetysohjaustyössä.


Doula antaa myös kumppanin loistaa

Yksilöllisesti räätälöidyssä, äidin toiveiden mukaan suunnitellussa synnytysvalmennuksessa Baby-paketissa, jossa käymme läpi esimerkiksi hengitys- ja äänenkäytön harjoituksia rentoutuksineen. Käymme synnyttäjän niin halutessa läpi edellisen tai edelliset synnytyskokemukset ja synnyttäjän suhteen kipuun, ja keskustelemme toiveista.


Aiempien kokemusten ääneen puhumisella on suuri merkitys, jotta äitiyteen, synnytykseen tai imetystaipaleeseen mentäessä tulisivat omalta osaltaan käytyä läpi mahdolliset pelot, pettymykset tai siihen liittyvät huolet. Näin ne eivät varjosta uutta tilannetta vaan voivat antaa voimaa mennä eteenpäin kohti uuden vauvan kohtaamista.


Jokainen synnyttäjä, vauva, raskaus ja imetystaival on yksilöllinen. Tarjoamani paketit sisältävät tietyt palvelurungot, mutta paketit räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilölliseksi tämän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Doulaussuhde on avoimen vuorovaikutteista keskustelua synnyttäjän, tukihenkilön ja doulan välillä, ja doulana mukaudun synnyttäjän toiveisiin auttaen kirkastamaan niitä sopiviksi omaan synnytykseen sopiviksi. Valmistaudumme yhdessä synnytykseen, vaikka sen kulkua emme voi ennustaa tai suunnitella etukäteen. Autan kuitenkin mukautumaan synnytyksessä tuleviin tilanteisiin ja elämään niiden kanssa hetki kerrallaan.


Doulan ottaminen mukaan synnytykseen ei pienennä mukaan tulevan kumppanin tai tukihenkilön roolia - päinvastoin. Doula voi auttaa myös tukihenkilöä, jolloin synnyttäjän mahdollinen oma, rakkain ihminen pystyy tarjoamaan itsestään eniten apua synnyttäjälle. Lue lisää tarjoamistani paketeista ja otathan minuun yhteyttä ensitapaamisen järjestämiseksi niin jutellaan lisää ajatuksistasi ja toiveistasi!

Lämpimin terveisin,

MariaDoula & imetysohjaaja Maria Kesti

43 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki