Mikä doula?

Doula on synnytystukihenkilö, joka on äidin, ja synnytykseen mahdollisesti mukaan tulevan tukihenkilön, henkisenä ja fyysisenä tukena. Nimitys tulee kreikankielestä ja tarkoittaa "palvelijatarta".

 

Kerron ja ohjaan odottajalle ja kumppanille muun muassa mitä ovat erilaiset lääkkeettömät

kivunlievitysmenetelmät ja käymme läpi synnytyksen

eri vaiheissa kokeiltavia asentoja.

 

Kerron myös esimerkiksi rentoutumisen merkityksestä ja ohjaan rentoutuskeinoja sekä kosketuksen, veden, lämmön tai viileän hyödyntämisen kautta synnytyksessä.

 

Doulana voin myös kertoa miten synnytyksen luonnollista etenemistä voidaan pyrkiä tukemaan niin kotona kuin sairaalassa.

Toteutan perheen toiveita herkällä korvalla kuunnellen, synnytysrauhaa suojellen ja myös tarvittaessa tilaa antaen. Synnytystä hoitaa ja siitä on vastuussa kätilö.

 

Doula auttaa synnyttäjää rentoutumisessa, on ennalta tuttu ja turvallinen, synnytyksen vaiheet ymmärtävä ammattilainen. Doula on synnytyksessä mukana sen alusta loppuun asti ja tukee synnyttäjää ja tämän kumppania tai tukihenkilöä. Luottamus ja luottamuksellisuus on läsnä kaikessa toiminnassani.

Kätilö vastaa synnytyksestä ja doulana olen tuen tarjoaja ja paikalla synnyttäjää ja tämän kumppania tai tukihenkilöä varten. En anna lääketieteellisiä neuvoja tai suorita lääketieteellisiä tutkimuksia.

Synnytyksen kululla on kauaskantoiset

vaikutukset ja suuri merkitys muun muassa

äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutussuhteen

sekä imetyksen kannalta.

 

Tästä syystä tarjoan empaattista, lämminhenkistä ja ammattitaitoista osaamistani yhteen elämän 

merkittävimmistä hetkistä - saatavillasi

on näin jatkuvasti ammattitaitoinen,

lämmin ja empaattinen ihminen,

johon voit turvautua joka hetkellä.

Tutkitusti hyödyllistä

Synnytyksessä saadulla jatkuvalla tuella on lukuisten tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus (Mayes’ Midwifery, 14. painos, s. 489: Care during the first stage of labour). Cochrane Collaborativen vuonna 2017 julkaisema laaja tutkimuskatsaus (Bohren – Hofmeyr – Sakala – Fukuzawa – Cuthbert 2017) osoitti, että jatkuvaa tukea saatuaan naiset synnyttivät todennäköisemmin alateitse, heille tehtiin vähemmän keisarileikkauksia tai avustettuja- kuten imukuppi- tai pihtiavusteisia synnytyksiä. Lisäksi naiset tarvitsivat vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä ja olivat todennäköisemmin tyytyväisempiä synnytykseensä kokemuksena ja heidän synnytyksensä olivat lyhyempiä. 

Äidin saama kannustus, oikea-aikainen ja

yksilöllinen tuki auttaa siis sekä synnyttäessä että äitiyden ensimetreillä vauvan saavuttua maailmaan.

Mitä turvallisemmaksi ja rennommaksi äiti kokee synnytyksessä olonsa, sitä paremmin keho tuottaa synnytyksen (ja myöhemmin imetyksen) suotuisan käynnistymisen ja etenemisen kannalta hyödyllisiä hormoneita kuten oksitosiinia ja endorfiineja. Nämä hormonit ovat luonnon omia kivunlievittäjiä ja tärkeässä roolissa lääkkeettömässä kivunlievityksessä ja synnytyksen edistymisessä.

 Ota yhteyttä mikäli kaipaat tukea synnytykseesi valmistautumiseen.

Lämpimin terveisin,

Maria