Mama -paketti

Mama-paketti on sinulle jos haluat varmistaa, että henkisenä ja fyysisenä tukenasi on synnytykseen valmistautumisessa ja synnytyksessä jatkuvasti läsnä ihminen, jolla on tietotaitoa synnytyksen fysiologiasta ja vaiheista, lääkkeettömistä selviytymiskeinoista ja joka auttaa myös kumppaniasi tukemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmistaudu synnytykseen doulan avulla ja koe ennalta tutun ihmisen tuki ja turva synnytyksessäsi.

Mama-paketin sisältö

Kaksi 1,5 tunnin mittaista tapaamista ennen synnytystä

 • Keskustelua synnytystoiveistasi ja mahdollisesta edellisestä synnytyskokemuksesta

 • Keinoja lääkkeettömään kivunlievitykseen niin synnyttäjälle kuin synnytykseen mukaan tulevalle kumppanille

 • Hengitys-, äänenkäyttö- ja rentoutusharjoituksia käytettäväksi niin ennen synnytystä kuin synnytyksen käynnistyttyä

 • Esittelykirje kätilölle sisältäen muun muassa toiveita tulevaan synnytykseen

Synnytystuki

 • Doulan saapuminen paikalle joko kotiin tai synnytyssairaalaan 2,5 tunnin sisällä puhelinkeskustelusta synnyttäjän kanssa.

 • Jatkuva henkinen ja fyysinen tuki sekä läsnäolo synnytyksessä synnyttäjälle ja tämän kumppanille synnyttäjän kotona ja/tai synnytyssairaalassa

 • Erilaisista lääkkeettömistä selviytymiskeinoista kertominen (mm. kosketus, hieronta, akupainanta, gua sha -hieronta) ja niiden sekä lisätiedon tarjoaminen

 • Kannustus, tuki ja apu erilaisin synnyttäjän toivomin tavoin sekä synnytysrauhan turvaaminen

 • Mahdollisuus saada entuudestaan tuttu varadoula mukaanne synnytykseen, mikäli olen painavasta syystä estynyt saapumaan.

 

Synnytyskeskustelu

Tapaaminen 2-3 viikkoa synnytyksen jälkeen doulan kanssa ja 1,5 tunnin keskustelu synnytyksestä.

Hinta 870 €

Synnytyspäivystys

 • Ympärivuorokautinen päivystys alkaen ennalta sovitusti kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa jatkuen kaksi viikkoa lasketun ajan jälkeen, yhteensä 28 päivää.

 • Doulalla on valmius lähteä 2,5 tunnin varoajalla joko kotiinne ja/tai synnytyssairaalaan tueksenne – pyydämme ystävällisimmin soittamaan, kun toivotte doulan saapuvan paikalle tukemaan teitä.

 • Mahdollisuus olla yhteydessä doulaan niin puhelimitse, viestitse kuin sähköpostitse tänä aikana.